Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533282
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 77


Autorzy: Dariusz Kusiak, Tomasz Szczegielniak, Paweł Jabłoński, Zygmunt Piątek


Tytuł: POLE MAGNETYCZNE W OBSZARZE ZEWNĘTRZNYM TRÓJFAZOWEGO JEDNOBIEGUNOWEGO EKRANOWANEGO SYMETRYCZNEGO


Streszczenie: Posługując się metodą analityczną bazującą na równaniach Laplace’a i Helmholtza dla pola elektromagnetycznego wyznaczono rozkład pola magnetycznego wokół trójfa-zowego jednobiegunowego symetrycznego toru wielkoprądowego. Składowe tego pola przedstawiano poprzez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funkcje dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Rozwiązania te uwzględniają pole magne-tyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w ekranie w wyniku zjawiska zbliżenia. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym.


Słowa kluczowe: pole magnetyczne, przewód rurowy, ekran rurowy, tor wielkoprądowy


[PDF]