Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533222
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 123


Autorzy: Adam Steckiewicz


Tytuł: PORÓWNANIE METOD OBWODOWYCH


Streszczenie: W artykule porównano cechy oraz przydatność zastosowania wybranych metod, słu-żących obliczaniu wielkości elektrycznych w periodycznych strukturach przewodzą-cych materiałów warstwowych. Rozpatrzono wykorzystanie metod sieciowych do obli-czeń układu złożonego z kilkudziesięciu komórek, jako alternatywy dla metody elemen-tów skończonych (MES). Na przykładzie powtarzalnego, porowatego układu złożonego z obrotowo-symetrycznych komórek, określono dokładność obliczeń dwóch metod sieciowych – metody potencjałów węzłowych oraz metody prądów oczkowych –


Słowa kluczowe: materiał warstwowy, struktury periodyczne, rozkład potencjału


[PDF]