Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533233
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 135


Autorzy: Wiesław Sabat, Kazimierz Kuryło, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kamuda


Tytuł: METODYKA POMIARU ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ UKŁADY AWIONIKI W STATKACH POWIETRZNYCH


Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano problematykę pomiaru emisji zaburzeń przewodzo-nych dla urządzeń instalowanych w statkach powietrznych. Pomiar emisji zaburzeń, zgodnie z wymaganiami standardu RTCA DO–160, wymaga w tym zakresie wykorzy-stana aplikacji programowej, która pozwala na automatyzację procesu pomiarowego.


Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, awionika, pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych


[PDF]