Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533249
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 155


Autorzy: Arkadiusz Dobrzycki, Michał Filipiak


Tytuł: KOMPUTEROWO WSPOMAGANA ANALIZA PRACY UKŁADÓW CZWÓRNIKOWYCH


Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Microsoft Visual Studio pro-gram komputerowy, którego zadaniem jest wspomaganie w nauczaniu. Pomoc polega na czytelnym przedstawieniu kodu programu, intuicyjnym tworzeniu analizowanych układów, podglądzie „na żywo” poszczególnych etapów obliczeń. W artykule zamiesz-czono uproszczony diagram UML aplikacji oraz przedstawiono przykład działania pro-gramu dla analizy stanu zwarcia w sieci elektroenergetycznej. Pokazano tworzenie modelu, wyznaczanie macierzy poszczególnych elementów, a także wyniki obliczeń w postaci graficznej – wykreślono przebieg czasowy prądu zwarciowego.


Słowa kluczowe: czwórniki, modelowanie czwórnika, zwarcia w sieciach dydaktyka w elektrotechnice


[PDF]