Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533271
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 175


Autorzy: Stanisław Mikulski


Tytuł: EKSTRAKCJA WŁAŚCIWOŚCI Z SYGNAŁÓW EA


Streszczenie: W poniższym artykule przedstawiono zastosowanie różnych metod analizy sygnału w celu wydobycia danych uczących sieć neuronową, której celem jest detekcja sygnałów emisji akustycznej (EA) towarzyszących zjawisku drzewienia w żywicach epoksy-dowych. Badane sygnały poddano m. in. analizie statystycznej poprzez wydobycie takich danych jak: kurtoza, skośność czy wariancja. Oprócz metod statystycznych za-stosowano także analizę częstotliwościową oraz metody analizy związane ściśle z me-todą akustyczną. Przeprowadzona została analiza każdego z branych pod uwagę para-metrów pod kątem jego przydatności podczas detekcji danych.


Słowa kluczowe: emisja akustyczna , kurtoza, drzewienie elektryczne


[PDF]