Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533263
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 373


Autorzy: Tomasz Jarmuda, Andrzej Tomczewski


Tytuł: MODELOWANIE HYBRYDOWEGO SYSTEMU ZASILANIA TYPU SOLARNO–WIATROWEGO


Streszczenie: W pracy przedstawiono model hybrydowego systemu zasilania typu solarno-wiatrowego opracowanego z zastosowaniem środowiska MATLAB & SIMULINK. Bada-nia symulacyjne przeprowadzono dla układu składającego się z 8 paneli PV typu TOPRAY SOLAR TPSM6U o mocach znamionowych 240 W oraz z 2 turbin wiatro-wych typu FORTIS WIND ENERGY PASSAAT o mocach znamionowych 1,4 kW. Dla przyjętego wymuszenia (pomiary irradiancji i prędkości wiatru z obszaru Polski połu-dniowo–wschodniej dla 2014 roku) przeprowadzono obliczenia ilości energii elektrycz-nej produkowanej przez badany układ w wybranych okresach. Opracowano wyniki


Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, moduł PV, turbina wiatrowa, środowisko MATLAB & SIMULINK


[PDF]