Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533299
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 415


Autorzy: Daria Wotzka, Piotr Gallus, Marcin Schudy, Michał Kozioł


Tytuł: SYSTEM DO REJESTRACJI DANYCH POMIAROWYCH


Streszczenie: W artykule zaprezentowano schemat i elementy systemu do pomiaru i rejestracji pa-rametrów elektrycznych związanych z pracą elektrowni wiatrowej o pionowej osi obro-tu przy jednoczesnej akwizycji warunków pogodowych. System został zaimplemento-wany i uruchomiony dla elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin pracują-cych w systemie off–grid. Głównym zadaniem systemu jest ciągłe monitorowanie pracy elektrowni wiatrowej, w celu analizy wielkości produkcji energii elektrycznej pod ką-tem występujących zmian warunków atmosferycznych. Podstawowe parametry mete-orologiczne rejestrowane są za pomocą stacji pogodowej. Parametry elektryczne reje-strowane są za pomocą analogowych modułów, których zadaniem jest ciągły pomiar wartości napięcia i prądu. Zarejestrowane sygnały są przetwarzane z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania zaimplementowanych w środowisku Matlab.


Słowa kluczowe: turbiny wiatrowa, parametry pracy, pomiar wielkości elektrycznych


[PDF]