Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532485
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 35


Autorzy: Janusz Brożek, Wojciech Bąchorek


Tytuł: Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci promieniowych


Streszczenie: Optymalizacja promieniowych struktur sieci elektroenergetycznych należy do problemów NP – trudnych. Funkcją celu analizowanego problemu stanowią koszty roczne struktury sieci elektroenergetycznej (roczny koszt inwestycyjny i zmienny). Do poszukiwania rozwiązań suboptymalnych zaproponowano metodę wykorzystującą algorytm genetyczny i algorytm symulowanego wyżarzania. Oba algorytmy optymalizują (minimalizują) tą samą funkcję celu. Uzyskanie takich samych rozwiązań dwoma algorytmami zwiększa prawdopodobieństwo, że otrzymana struktura sieci promieniowej jest strukturą optymalną w sensie przyjętej funkcji celu. W artykule przedstawiono przykład obliczeniowy ilustrujący zastosowanie programu komputerowego do optymalizacji struktury sieci promieniowej. Uzyskane wyniki porównano z rozwiązaniem otrzymanym w wyniku przeglądu zupełnego.


Słowa kluczowe: optymalizacja, struktury sieci, algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie


[PDF]