Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531444
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 21


Autorzy: Maciej Zdanowski


Tytuł: STATYSTYCZNA WERYFIKACJA WYNIKÓW BADAŃ ELEKTRYZACJI STRUMIENIOWEJ


Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń statystycznych mających na celu po-twierdzenie, że uzyskane rezultaty badań eksperymentalnych prądu elektryzacji strumie-niowej oleju izolacyjnego TRAFO EN oraz estru MIDEL 7131®, cechują się powtarzal-nością przy założonym poziomie istotności α = 0,05. Serie pomiarowe wykonano przy użyciu układu przepływowego z rurką. Na otrzymanych wynikach pomiarów przepro-wadzono parametryczny test istotności, oparty na analizie wariancji dla wielu średnich klasyfikacji pojedynczej.


Słowa kluczowe: ciecze izolacyjne, elektryzacja strumieniowa, układ przepływowy z rurką, statystyka matematyczna


[PDF]