Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531472
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 57


Autorzy: Paweł Kostyła, Adam Gubański, Jacek Rezmer, Jarosław M. Szymańda


Tytuł: WSKAŹNIKI OBSZAROWE OCENY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE Z UDZIAŁEM GENERACJI ROZPROSZONEJ


Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję oceny jakości energii elektrycznej w obszarze sieci w oparciu o wskaźniki syntetyczne. Prezentowane wyniki obejmują wybrane ele-menty badań podstawowych dotyczących oceny jakości energii w wykorzystaniem systemu monitorowania zainstalowanego w rzeczywistej sieci dystrybucyjnej. Prace były prowadzone w oparciu o synchroniczne pomiary w systemie elektroenergetycznym współpracującym z elektrowniami wodnymi o mocach rzędu 1 MW. Monitorowano systemy wytwórcze oraz linie WN 110 kV, SN 10/20 kV, a także punkty odbiorcze nN 0,4 kV. Analizy prowadzono wykorzystując synchronicznie rejestrowane wskaźniki agregowane w zintegrowanym systemie bazodanowym. Proponowane nowe wskaźniki syntetyczne, łączące wiele różnych wskaźników lokalnych, mogą stanowić uzupełnienie systemów monitorowania jakości w sieciach z udziałem generacji rozproszonej.


Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, systemy rozproszone, jakość energii elektrycznej, wskaźniki obszarowe


[PDF]