Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531476
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 69


Autorzy: Mateusz Michalski


Tytuł: ODTWARZANIE ZMIENNOŚCI NAPIĘCIA


Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością odtwarzania zmienności napięcia w sieci elektroenergetycznej na podstawie zarejestrowanych warto-ści wskaźników zmienności. Jest to zagadnienie złożone ponieważ zmiany napięcia występujące w rzeczywistych sieciach mają charakter losowy. Zaproponowano trzy algorytmy odtwarzania i zweryfikowano jakość ich działania za pomocą otrzymywa-nych wartości wskaźnika krótkookresowego migotania światła. Opis algorytmów


Słowa kluczowe: : jakość energii elektrycznej, wahania napięcia, wskaźnik Pst


[PDF]