Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531411
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 101


Autorzy: Bartosz Olejnik


Tytuł: DOZIEMNE ZWARCIA PRZERYWANE


Streszczenie: Artykuł porusza problemy związane ze zwarciami doziemnymi w sieci SN o charak-terze przerywanym. Analizowane są sytuacje, w których punkt neutralny sieci uziemiony jest przez rezystor lub przez dławik gaszący z układem AWSCz. Badania dotyczą przede wszystkim przebiegów prądów i napięć w wybranych liniach sieci, wartości i przebiegu w czasie składowych symetrycznych tych wielkości oraz parametrów charakterystycz-nych dla zwarć doziemnych.


Słowa kluczowe: EMTP/ATP, zwarcie doziemne, zwarcia przerywane, sieć SN


[PDF]