Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531426
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 113


Autorzy: Bartosz Olejnik


Tytuł: BADANIA SYMULACYJNE ZJAWISK


Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych prowadzonych w środowisku ATP/EMTP. Analizy dotyczą zjawisk, które występują podczas zwarć doziemnych oporowych w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Skupiono się przede wszystkim na problemie związanym z wpływem rezystancji przejścia w miejscu zwarcia na wartość składowej zerowej prądu w wybranym miejscu napowietrznej linii SN. Oce-niono także wartości składowej zerowej napięcia w sieci podczas tego typu zwarć. Ana-lizie poddany został również proces odbudowy napięcia w sieci po ponownym załącze-niu linii. Analizy przedstawione w artykule są powiązane z problemem możliwości za-stosowania nowych kryteriów zabezpieczeniowych w sygnalizatorach przepływu prądu zwarciowego.


Słowa kluczowe: EMTP/ATP, zwarcie doziemne, rezystancja przejścia, sieć SN


[PDF]