Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531445
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 137


Autorzy: Marek Wancerz, Piotr Miller


Tytuł: METODY MODELOWANIA UKŁADÓW HVDC


Streszczenie: Specyfika układów przesyłowych prądu stałego stwarza wiele problemów w przy-padku chęci odwzorowania tych układów w programach zwarciowych. Programy zwar-ciowe wykorzystywane są głównie do wyznaczania wielkości zwarciowych w konwencji stanów quasi-ustalonych. Brakuje w nich możliwości odwzorowania sta-nów nieustalonych, bardziej adekwatnych do odwzorowania pracy układów HVDC.


Słowa kluczowe: obliczenia zwarciowe, HVDC, stany quasi–ustalone


[PDF]