Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531465
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 159


Autorzy: Jacek Handke, Daria Ciurko


Tytuł: ALGORYTMY PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO


Streszczenie: W artykule omówiono i porównano algorytmy wykorzystywane do pomiaru przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma sygnałami, pod kątem wykorzystania w elektroenergetycznych układach zabezpieczeniowych. Dokonano teoretycznej analizy algorytmów pomiarowych wykorzystujących przekształcenia: Fouriera, Hilberta oraz bazujących na metodach: detekcji przejścia sygnałów przez zero oraz demodulacji kąta fazowego. Przedstawiono szczegółowo sposób implementacji wybranych algorytmów w naukowym środowisku Scilab oraz przeanalizowano ich zachowanie przy różnych parametrach pracy dla zdefiniowanych testowych sygnałów wejściowych. Przeanalizo-wano otrzymane na drodze symulacji wyniki i porównano otrzymane dane. Część druga artykułu opisuje implementację wymienionych algorytmów.


Słowa kluczowe: pomiar przesunięcia fazowego, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, SciLab


[PDF]