Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531477
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 185


Autorzy: Władysław Opydo, Grzegorz Twardosz, Jerzy Stawicki


Tytuł: PRĄDY SPOWODOWANE PRZEMIESZCZANIEM SIĘ MIKROCZĄSTEK W WYSOKONAPIĘCIOWYCH PRÓŻNIOWYCH UKŁADACH IZOLACYJNYCH


Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wartości szczytowych i czasów trwania im-pulsów prądowych spowodowanych przelotem mikrocząstek metalicznych miedzy elek-trodami wysokonapięciowego próżniowego układu izolacyjnego. Obliczenia przeprowa-dzono przy założeniu, że przemieszczające się mikrocząstki są wykonane z miedzi lub aluminium i mają kształt kuli o promieniu od 0,1 μm do 100 μm, długość przerwy mię-dzyelektrodowej układów wynosi 10 mm, a napięcie na zaciskach ma wartość 100 kV lub 200 kV. Dla tych warunków największy obliczony impuls prądowy, spowodowany przelotem największej mikrocząstki (o promieniu równym 100 μm) miał wartość szczy-tową 2•10–7 A i trwał 2 ms.


Słowa kluczowe: wysokonapięciowe próżniowe układy izolacyjne, mikrocząstki metaliczne, przeskok elektryczny


[PDF]