Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531398
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 203


Autorzy: Jakub Sierchuła


Tytuł: ROZRUCH ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA PRZYKŁADZIE SYMULATORA C-PWR


Streszczenie: Elektrownia jądrowa z reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR) składa się z dwóch części: jądrowej oraz konwencjonalnej. Część konwencjonalna jest typowa dla wszyst-kich elektrowni cieplnych, przy czym od węglowych, różni się głównie niższymi para-metrami czynnika roboczego. Istotną różnicę stanowi natomiast obieg jądrowy, którego głównym elementem jest reaktor jądrowy. W reaktorze wytwarzane jest ciepło, transpor-towane następnie do wytwornicy pary. Szereg procesów związanych z wytwarzaniem, transportem i przetwarzaniem energii cieplnej umożliwia finalnie produkcję energii elektrycznej. W pracy został przedstawiony przebieg rozruchu elektrowni jądrowej


Słowa kluczowe: energetyka jądrowa, reaktor wodny ciśnieniowy, symulator bloku jądrowego, rozruch reaktora


[PDF]