Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531427
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 223


Autorzy: Andrzej Książkiewicz, Marcin Racław


Tytuł: DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODÓW OBCIĄŻONYCH PRĄDEM ZAWIERAJĄCYM WYŻSZE HARMONICZNE


Streszczenie: W wyniku przekształcenia funkcji poprzez transformatę Fouriera uzyskuje się widmo prążkowe analizowanego sygnału z podziałem na poszczególne harmoniczne. Korzysta-jąc z metody składowych symetrycznych można wykazać, że poszczególne harmoniczne odpowiadają składowym zgodnym, przeciwnym i zerowym. Występowanie składowych odpowiadających składowym zerowym jest najbardziej niebezpieczne, ponieważ harmo-niczne te sumują się w przewodzie neutralnym instalacji elektrycznej. W artykule przed-stawiono sposób doboru przewodów z uwzględnieniem wyższych harmonicznych, wy-niki pomiarów prądu pobieranego przez zasilacz komputerowy, a także zaprezentowano działanie arkusza kalkulacyjnego, pozwalającego na dobór przekroju przewodów


Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, dobór przekroju przewodów, przekształcenie Fouriera


[PDF]