Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531437
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 235


Autorzy: Cyprian Szymczak, Filip Polak, Wojciech Sikorski, Krzysztof Siodła


Tytuł: STANOWISKO DO BADAŃ REFERENCYJNYCH


Streszczenie: Artykuł podejmuje aktualną tematykę detekcji, lokalizacji i identyfikacji wyładowań niezupełnych (wnz) w urządzeniach elektroenergetycznych z użyciem metod wykorzy-stujących sygnały elektromagnetyczne w zakresie UHF (ang. Ultra High Frequency – ultra wysokie częstotliwości). Przedstawiony został proces projektowania i budowy stanowiska badawczego, umożliwiającego przeprowadzanie badań z wykorzystaniem metod detekcji, identyfikacji i lokalizacji wyładowań niezupełnych. Głównym elemen-tem jest symulator wnz w postaci przenośnego generatora iskry elektrycznej, wykorzy-stywanego dalej jako referencyjne źródło sygnału elektromagnetycznego. W pracy oprócz opisu stanowiska badawczego oraz procesu jego projektowania i budowy zostały przedstawione wyniki badań rejestracji sygnału fali elektromagnetycznej generowanej przez źródło referencyjne.


Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, diagnostyka transformatorów, anteny VHF/UHF


[PDF]