Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531446
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 245


Autorzy: Krzysztof Król


Tytuł: SYMULACJA TRÓJWYMIAROWEGO


Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodę obliczania natężenia pola elektrycznego pod li-nią napowietrzną z uwzględnieniem zmienności rozkładu ładunku wzdłuż przewodu oraz zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. Proponowane obliczenia opierają się na metodzie ładunków symulacyjnych (CSM) oraz metodzie odbić zwierciadlanych.


Słowa kluczowe: natężenie pola elektrycznego, napowietrzna linia elektroenergetyczna, zwis, krzywa łańcuchowa, metod


[PDF]