Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531399
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 313


Autorzy: Aleksander Sawicki


Tytuł: KOMPENSACJA ZABURZEŃ


Streszczenie: Czujniki magnetometryczne wykonane w technologii MEMS (ang. microelectrome-chanical system), ze względu na niewielkie wymiary, wagę oraz cenę wykorzystywane są do wyznaczania kierunku północnego w aplikacjach związanych z robotyką mobilną. Na jakość estymacji kąta obrotu wpływ mają zarówno zaburzenia pola magnetycznego powstałe na skutek obecności ferromagnetyków twardych (tzw. Hard–Iron distortion) jak i ferromagnetyków miękkich (tzw. Soft–Iron distortion).


Słowa kluczowe: Hard–Iron, Magnetometr, MEMS


[PDF]