Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531413
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 325


Autorzy: Przemysław Fatyga


Tytuł: DYNAMIKA WYMIANY OLEJU MINERALNEGO


Streszczenie: Wymiana całości oleju mineralnego na ester syntetyczny w transformatorze jest technicznie niewykonalna, gdyż w kadzi transformatora zawsze pozostanie pewna ilość oleju mineralnego. W tej sytuacji ocena stopnia zawilgocenia izolacji stałej transforma-tora z użyciem metody FDS jest obciążona pewnym błędem. Błąd ten można skorygo-wać ale wyznaczane współczynniki poprawkowe będą miały zastosowanie dopiero po osiągnięciu w transformatorze stanu równowagi, co wymaga pewnego czasu. Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań oszacowania czasu przesycenia izolacji celulozowej mieszaniną nowej cieczy i pozostałości oleju mineralnego.


Słowa kluczowe: odpowiedź dielektryczna, olej mineralny, ester syntetyczny


[PDF]