Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531589
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 33


Autorzy: Ryszard Porada, Adam Gulczyński


Tytuł: ENERGOELEKTRONICZNY


Streszczenie: W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę energoelektronicznych sprzęgów al-ternatywnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. Omówiono energoelektronicz-ne źródło prądu generujące prąd o kształcie sinusoidalnym przekazujący energię do sie-ci. Pokazano metodę sterowania źródła prądu jako układu zamkniętego z prądowym sprzężeniem zwrotnym. Zamieszczono wybrane wyniki badań modeli symulacyjnych takiego układu dla sinusoidalnego kształtu sygnałów zadanych.


Słowa kluczowe: energoelektronika, falowniki, sterowanie dyskretne


[PDF]