Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531567
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 101


Autorzy: Michał Krystkowiak


Tytuł: ZMODYFIKOWANY SZEROKOPASMOWY AKTYWNY KOMPENSATOR RÓWNOLEGŁY


Streszczenie: W artykule zaprezentowano model symulacyjny aktywnego kompensatora równole-głego bazującego na opracowanej strukturze szerokopasmowego energoelektronicznego sterowanego źródła prądowego z przestrajalnym filtrem wyjściowym. W wyniku zasto-sowania nietypowej budowy części silnoprądowej oraz sterującej źródła uzyskano zde-cydowanie szersze pasmo przenoszenia układu. W konsekwencji umożliwiono polep-szenie skuteczności kompensacji w przypadku sygnałów o dużej dynamice zmian.


Słowa kluczowe: aktywna kompensacja równoległa, sterowane źródło prądowe, indukcyjność, mostek tranzystorowy, modula


[PDF]