Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531574
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 113


Autorzy: Michał Krystkowiak, Łukasz Ciepliński


Tytuł: MODEL SYMULACYJNY


Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce zasilaczy awaryjnych UPS. W pierw-szym rozdziale zaprezentowano ogólny podział zasilaczy ze względu na strukturę czę-ści silnoprądowej, jak i sposób funkcjonowania. W dalszej części autorzy przedstawili zbudowany model symulacyjny opracowanej części silnoprądowej zasilacza typu VFI oraz zaimplementowane algorytmy sterowania poszczególnymi modułami energoelek-tronicznymi systemu. Opisany został również wariant alternatywny sposobu realizacji modułu wejściowego z uwzględnieniem jego zalet oraz wad. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności i efektywności działania przekształtnika zaprezentowano po-nadto wyniki badań symulacyjnych dla wybranych punktów pracy układu.


Słowa kluczowe: zasilacz awaryjny UPS, BOOST, BUCK, mostek tranzystorowy typu H, analiza widmowa


[PDF]