Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531499
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 155


Autorzy: Janusz Pochmara, Paweł Lewandowski, Mateusz Półtorak, Mateusz Wagner, Andrzej Rybarczyk


Tytuł: SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW JĘZYKA MIGOWEGO OPARTY


Streszczenie: W niniejszym artykule zaproponowano realizację systemu wspomagajacego rozpo-znawanie statycznych znaków języka migowego. Na potrzeby rozwiązania skorzystano z sensora Microsoft Kinect XBOX 360, przygotowano oprogramowanie umożliwiające translację znaków dla osób nie znających tego języka, oparte na sztucznej inteligencji, przetworzono otrzymane informacje oraz utworzono zbiór danych pozwalający na ich poprawną klasyfikację. Istotnym faktem jest również wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, zarówno pod względem możliwości wydajnościowych przeciętnego kom-putera osobistego jak i efektywności działania systemu.


Słowa kluczowe: Microsoft Kinect, sztuczne sieci neuronowe, theano, sieci konwolucyjne, detekcja obrazu


[PDF]