Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531454
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 81


Autorzy: Ryszard Frąckowiak, Piotr Piechocki


Tytuł: Wartości czasu trwania zwarcia podczas zakłóceń w rozdzielniach najwyższych napięć w świetle badań symulacyjnych


Streszczenie: Prezentowana problematyka jest kontynuacją badań dotyczących oceny wartości czasu trwania zwarcia w obliczeniach skutków zwarciowych metodą probabilistyczną. W artykule przedstawiono opracowany model symulacyjny czasu trwania zwarcia podczas zakłóceń w rozdzielniach. Model oparto na analizie działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ i wyłączników w rozdzielniach najwyższych napięć podczas zwarć. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, mających na celu oszacowanie częstości występowania określonych wartości czasu trwania zwarcia. Obliczenia wykonano dla różnych konfiguracji układu EAZ.


Słowa kluczowe: czas trwania zwarcia, rozdzielnie najwyższych napięć, symulacja


[PDF]