Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531591
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 227


Autorzy: Mariusz Barański, Wojciech Szeląg


Tytuł: ANALIZA WPŁYWU TEMPERATURY NA PROCES STABILIZACJI MAGNETYCZNEJ MAGNESÓW


Streszczenie: W artykule przedstawiono model polowo-obwodowy oraz opracowany na jego podstawie algorytm i oprogramowanie do analizy sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w silniku synchronicznym magnetoelektrycznym przystosowanym do rozruchu bezpośredniego. W modelu uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, wpływ temperatury na właściwości magnetyczne magnesów trwałych oraz na parametry elektryczne i cieplne zastosowanych materiałów. Opracowany algorytm i oprogramowa-nie wykorzystano do analizy wpływu temperatury i przepływu odziaływania twornika na proces stabilizacji właściwości magnetycznych magnesów podczas rozruchu silnika. Za-prezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych oraz wynikające z nich wnioski.


Słowa kluczowe: silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim, metody polowe, sprzężone zjawiska e


[PDF]