Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531414
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 263


Autorzy: Rafał M. Wojciechowski, Krystian Rybicki


Tytuł: INWERTER KLASY E W UKŁADZIE BEZPRZEWODOWEGO PRZESYŁU MOCY – APLIKACJA DO PROJEKTOWANIA, OBLICZENIA SYMULACYJNE


Streszczenie: W artykule przedstawiono układ bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej (UBTE) złożony z: transformatora powietrznego, obwodu zasilania (inwertera klasy E) oraz obwodu odbiorczego. Rozpatrzono układ z szeregowo-szeregowym i szeregowo-równoległym połączeniem kondensatorów kompensujących. Zaproponowano metodę doboru wartości parametrów układu z myślą o wykorzystaniu istniejących cewek po-wietrznych. Do potrzeb projektowania inwerterów klasy E w układach bezprzewodo-wego przesyłu energii opracowano specjalistyczne oprogramowanie (aplikację) w śro-dowisku Matlab-Simulink. Przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametrów układu na ustalony stan pracy. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.


Słowa kluczowe: Bezprzewodowy przesył energii elektrycznej, falownik rezonansowy klasy E, transformator powietrzny,


[PDF]