Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531452
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 299


Autorzy: Paweł Idziak, Jakub Wrocławski


Tytuł: ZASTOSOWANIE TRANSFORMATY STFT


Streszczenie: W artykule zaprezentowano podstawowe właściwości wybranych metod analizy sy-gnałów odkształconych. Przedstawiono w nim wyniki eksperymentu pomiarowego zmierzającego do wskazania przyczyn uszkodzenia konstrukcji silnika napędzającego prasę wykrawającą o nacisku 250 ton. Analizę przeprowadzono korzystając z metody ODS oraz krótkoczasowej transformaty Fouriera. Wykazano, że synergia różnych me-tod pomiaru i analizy drgań poprawia możliwości właściwej oceny stanu technicznego maszyny.


Słowa kluczowe: transformata Fouriera, krótkoczasowa transformata Fouriera, eksploatacyjna analiza modalna, diagnost


[PDF]