Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531501
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 365


Autorzy: Łukasz Knypiński


Tytuł: ZASTOSOWANIE METODY WZOROWANEJ


Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm optymalizacji parametrów wzbudzenia silnika synchronicznego o rozruchu własnym. Na podstawie algorytmu opracowano oprogra-mowanie w środowisku programistycznym Borland Delphi. Oprogramowanie składa się z dwóch modułów: modułu optymalizacyjnego oraz modułu zawierającego model ma-tematyczny silnika synchronicznego o rozruchu własnym. Obliczenia optymalizacyjne wykonano z wykorzystaniem algorytmu wzorowanego na echolokacyjnym zachowaniu nietoperzy. Model matematyczny silnika opracowano w oprogramowaniu ANSYS Maxwell. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych i opty-malizacyjnych.


Słowa kluczowe: algorytm nietoperzy, optymalizacja, silniki synchroniczne


[PDF]