Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531533
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 385


Autorzy: Marcin Kulik, Rafał Gabor


Tytuł: SPRZĘŻONA ANALIZA POLOWO-OBWODOWA ELEKTROMAGNETYCZNEGO STOŁU WIBRACYJNEGO


Streszczenie: W pracy zaprezentowano sprzężony model obliczeniowy do analizy dynamiki elek-tromagnetycznego stołu wibracyjnego. Model zawiera opis pola magnetycznego oraz obwodu elektrycznego z uwzględnieniem ruchu liniowego. Badany układ składa się ze stalowej podstawy, na której umieszczono elektromagnes zasilany prądem przemien-nym oraz płyty aluminiowej zamontowanej na sprężynach z umieszczonymi na jej spo-dzie magnesami trwałymi. Do opisu obwodu magnetycznego wykorzystano dwuwymia-rową metodę elementów skończonych. Wielkością sprzęgającą pomiędzy modelami obwodu elektrycznego i magnetycznego jest prąd płynący w uzwojeniu elektromagnesu, natomiast sprzężenie pomiędzy modelem obwodu magnetycznego a modelem mecha-nicznym jest realizowane poprzez siłę magnetyczną wyznaczoną z tensora naprężeń Maxwell’a. Ruch liniowy jest modelowany metodą odkształcania elementów. Zbadano wpływ nasycenia obwodu magnetycznego na wyniki obliczeń przebiegów dynamicz-nych siły elektromagnetycznej oraz przemieszczeń.


Słowa kluczowe: sprzężona analiza, metoda elementów skończonych, wibracje


[PDF]