Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531558
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 407


Autorzy: Rafał Gabor, Piotr Mynarek, Marcin Kowol


Tytuł: ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MODULATORA


Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwość zastosowania technologii wydruku 3D do budo-wy przekładni magnetycznej i wynikających z niej korzyści. Opracowano trójwymia-rowy model numeryczny przekładni, pozwalający na wyznaczenie charakterystyki mo-mentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika wewnętrznego. Wyniki symu-lacji komputerowych zweryfikowano z pomiarami na rzeczywistym obiekcie. Przed-stawiono także wstępną analizę modalną prezentowanej konstrukcji przekładni magne-tycznej, w celu wyznaczenia częstotliwości rezonansowych.


Słowa kluczowe: przekładnia magnetyczna, metoda elementów skończonych, moment magnetyczny, druk 3D


[PDF]