Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532412
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 99


Autorzy: Tomasz Szczegielniak, Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek


Tytuł: OBLICZENIA TEMPERATURY W TORZE WIELKOPRĄDOWYM Z PRZEWODAMI RUROWYMI W UKŁADZIE PŁASKIM


Streszczenie: Przepływ prądu przemiennego w torach wielkoprądowych wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej i dynamicznej. Podstawę do analizy zjawisk termicznych stanowi informacja o rozkładzie gęstości prądu i stratach mocy. Poprawne określenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne bowiem sumaryczne straty mocy określają podstawowy parametr konstrukcyjny jakim jest temperatura pracy urządzenia. W artykule przedstawiono analizę rozkładu temperatury w przewodach fazowych rurowego nieekranowanego trójfazowego toru wielkoprądowego. Obliczenia gęstości prądu a tym samym rozkład wewnętrznych źródeł ciepła wykonano metodą analityczną. Natomiast obliczenia temperatury w przewodach rurowych dokonano za pomocą metody różnic skończonych. W obliczeniach gęstości prądu uwzględniono zjawisko naskórkowości i zbliżenia.


Słowa kluczowe: tory wielkoprądowe, gęstość prądu, rozkład temperatury.


[PDF]