Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532422
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 109


Autorzy: Dariusz Kusiak, Tomasz Szczegielniak, Zygmunt Piątek


Tytuł: WIZUALIZACJA POLA MAGNETYCZNEGO PRZEWODU TAŚMOWEGO O SKOŃCZONEJ DŁUGOŚĆI


Streszczenie: Posługując się metodą analityczną bazującą na prawach Biota-Savarta dla pola elektromagnetycznego wyznaczono rozkład pola magnetycznego przewodu taśmowego o skończonej długości. Wykorzystano program Mathematica do wizualizacji otrzymanych rozwiązań. Umożliwiło to szybką analizę pola po zmianach parametrów geometrycznych lub elektrycznych rozpatrywanych układów.


Słowa kluczowe: pole magnetyczne, prostokątny przewód taśmowy, metoda analityczna.


[PDF]