Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532445
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 131


Autorzy: Krzysztof Król, Wojciech Machczyński


Tytuł: OPTYMALIZACJA NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO I ROJU CZĄSTEK


Streszczenie: W artykule przedstawiono optymalizację parametrów linii w celu minimalizacji wartości natężenia pola elektrycznego pod napowietrzną linią elektroenergetyczną przy pomocy algorytmu genetycznego (AG) oraz roju cząstek (PSO). Uwzględnia się zmienność rozkładu ładunków wzdłuż przewodów linii oraz zwis przewodów, który aproksymuje się krzywą łańcuchową. W obliczeniach wykorzystano metodę ładunków symulacyjnych (CSM) oraz metodę odbić zwierciadlanych. Przykładowe obliczenia w układzie trójwymiarowym wykonano dla linii jednotorowej 220 kV. Dokonano porównania użytych algorytmów optymalizacyjnych.


Słowa kluczowe: natężenie pola elektrycznego, napowietrzna linia elektroenergetyczna, metoda ładunków symulacyjnych


[PDF]