Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532394
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 193


Autorzy: Agnieszka Choroszucho


Tytuł: RÓŻNORODNOŚĆ SKŁADU BETONU I JEGO WPŁYW NA NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO


Streszczenie: Celem artykułu jest dokładna analiza wpływu ściany wykonanej z betonu zwykłego na wartości natężenia pola elektrycznego. Rozpatrywano dwa warianty ścian o różnej grubości. W analizie uwzględniono zmienność parametrów elektrycznych betonu (względna przenikalność elektryczna oraz konduktywność), które są używane w dostępnej literaturze. Wartości natężenia pola elektrycznego zostały wyznaczone przy dwóch częstotliwościach stosowanych w komunikacji bezprzewodowej (f = 2,4 GHz oraz f = 5 GHz). Różnice w natężeniu pola elektrycznego wynikające z dwukrotnego zwiększenia grubości ściany otrzymane przy tej samej częstotliwości zostały opisane za pomocą współczynnika st1. Do analizy wykorzystano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD).


Słowa kluczowe:


[PDF]