Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532414
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 215


Autorzy: Kazimierz Kuryło, Wiesław Sabat, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kamuda


Tytuł: BADANIE ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH PROMIENIOWANYCH W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 30 DO 300 MHZ NA PRZYKŁADZIE LAMP LED


Streszczenie: Artykuł tematycznie jest związany z zagadnieniami kompatybilności elektromagne-tycznej. Zostały w nim zamieszczone wyniki badań zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, generowanych przez wybrane lampy LED. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym scharakteryzowano każdą badana lampę ze względu na wartość generowanych zaburzeń elektromagnetycznych. Uzyskane wyniki odniesiono do dopuszczalnych limitów określonych w normie PN-EN 55015:2013. Natomiast w drugim etapie powiązano uzyskane wyniki z analizą prądu pobieranego przez badane lampy. Te działania pozwoliły określić przyczynę emitowanych zaburzeń. Badania zostały przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium EMC, w którym pomiar emisji zaburzeń wykonywany jest w sposób automatyczny przy pomocy aparatury pomiarowej firmy Rohde&Shwarz.


Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, EMC, lampy LED, norma PN-EN 55015.


[PDF]