Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532436
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 241


Autorzy: Dorota Typańska, Karol Bednarek, Jakub Misiorny


Tytuł: REDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNYCH ZABURZEŃ PROMIENIOWANYCH W MULTIMEDIALNYM REJESTRATORZE PRZEJAZDÓW


Streszczenie: W pracy zajęto się niezwykle ważną tematyką, jaką jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń. Przedstawiono wyniki badań obiektu w postaci multimedialnego rejestratora przejazdów w zakresie emisji zaburzeń promieniowanych. Z uwagi na początkowy brak spełnienia obowiązujących norm w tym zakresie oraz wynikający z zaistniałych realiów brak możliwości ingerencji w konstrukcję urządzenia przedstawiono i wdrożono zewnętrzne elementy tłumiące zaburzenia promieniowane (w postaci tłumików ferrytowych, uszczelek ekranujących oraz specjalistycznych powłok przewodzących) oraz opisano efekty ich zastosowania. W konsekwencji doprowadzono do uzyskania zgodności urządzenia z normą w rozważanym zakresie.


Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, emisja promieniowana, komora semi-bezodbicowa, multimedialny reje


[PDF]