Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532449
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 253


Autorzy: Wiesław Sabat, Kazimierz Kuryło, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kamuda


Tytuł: METODYKA POMIARU ZABURZEŃ PROMIENIOWANYCH DLA SYSTEMÓW AWIONIKI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI STANDARDU RTCA/DO-160G


Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano problematykę pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych dla urządzeń pokładowych instalowanych w statkach powietrznych. Scharakteryzowano środowisko elektromagnetyczne statków powietrznych. Odnosząc się do wymagań określonych w sekcji 21 standardu RTCA/DO-160G, opisano kategorie systemów awioniki, dopuszczalne wartości zaburzeń dla poszczególnych kategorii, budowę i wymagania odnoszące się do stanowiska pomiarowego. Dla napędu dedykowanego do bezzałogowego aparatu latającego przedstawiono uzyskane wyniki pomiaru emisji za pomocą opracowanych skryptów w programie EMC32 firmy Rohde & Schwarz.


Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, awionika, pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych.


[PDF]