Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532457
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 265


Autorzy: Krzysztof Król, Krzysztof Budnik, Piotr Jarek


Tytuł: OBLICZANIE NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO I POLA MAGNETYCZNEGO POD LINIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU PRZEWODÓW


Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego z uwzględnieniem zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. W obliczeniach uwzględniono zmienny rozkładu ładunku wzdłuż przewodów dla natężenia pola elektrycznego, natomiast dla natężenia pola magnetycznego uwzględniono wpływ prądów indukowanych w przewodach odgromowych. Wyniki symulacji natężeń porównano z rzeczywistymi pomiarami wykonanymi dla wybranych linii elektroenergetycznych.


Słowa kluczowe: natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, napowietrzna linia elektroenergetyczna,


[PDF]