Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532395
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 311


Autorzy: Piotr Frączak


Tytuł: METODA MACIERZOWA OBLICZANIA OBWODÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO


Streszczenie: W pracy przedstawiono autorską metodę macierzy rozwiniętych do analizy obwodów prądu przemiennego w ujęciu liczb zespolonych. Metoda ta polega na opisaniu obwodów elektrycznych macierzą rozwiniętą impedancji i wektorem rozwiniętym sił elektromotorycznych. Macierz impedancji i wektor sił elektromotorycznych zapisane w postaci równania macierzowego ujmują prądy gałęziowe. Obliczone wartości prądów gałęziowych obwodu elektrycznego metodą macierzy rozwiniętych, porównano z wartościami prądów wyznaczonych metodą Maxwella prądów oczkowych. Otrzymano identyczne wartości prądów gałęziowych. Ponadto metodę macierzy rozwiniętych zastosowano do obliczania mocy i energii elektrycznej odpowiednio gałęziowej i sumarycznej. Oblicze-nia wymienionych wielkości elektrycznych obwodu przeprowadzono w środowisku programu numerycznego Mathcad.


Słowa kluczowe: metody macierzowe opisu obwodów, metoda macierzy rozwiniętych.


[PDF]