Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532415
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 335


Autorzy: Andrzej Cichoń, Daria Wotzka, Piotr Manowski


Tytuł: ZASTOSOWANIE UCZENIA NADZOROWANEGO DO KLASYFIKACJI DEFEKTÓW PPZ NA PODSTAWIE SYGNAŁÓW EA


Streszczenie: Tematyka artykułu dotyczy rozpoznawania defektów podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) z wykorzystaniem uczenia nadzorowanego. PPZ to specjalistyczne urządzenie będące częścią transformatora elektroenergetycznego, które pozwala na skokową zmianę przekładni, a tym samym napięcia na zaciskach tego transformatora. Jako metodę diagnostyczną zastosowano metodę emisji akustycznej (EA), której zaletą jest możliwość stosowania podczas normalnej pracy transformatora bez konieczności jego wyłączania. Sygnały EA pozyskane z badań laboratoryjnych, w których symulowa-no cztery rodzaje defektów - typowych uszkodzeń PPZ, poddano wstępnej analizie z wykorzystaniem filtrów cyfrowych i transformaty Hilberta, a następnie poddano procesowi klasyfikacji. W artykule zawarto przykładowe przebiegi czasowe sygnałów EA oraz wyniki wstępnych badań dotyczących klasyfikacji defektów PPZ z wykorzystaniem siedmiu metod wraz z oceną ich skuteczności.


Słowa kluczowe: analiza sygnałów EA, podobciążeniowe przełączniki zaczepów, PPZ, klasyfikacja uszkodzeń PPZ, uczenie


[PDF]