Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532424
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 93/2018 Str: 345


Autorzy: Dominik Matecki


Tytuł: PORÓWNANIE METOD PROJEKTOWANIA FILTRÓW CYFROWYCH


Streszczenie: W artykule zostały zaprezentowane wybrane metody projektowania filtrów cyfrowych SOI i NOI. Celem niniejszego porównania było przedstawienie podobieństw oraz różnic filtrów o zbliżonych parametrach, zaprojektowanych różnymi metodami. Przedstawiono teoretyczne podstawy filtracji cyfrowej. Badane filtry zaprojektowano z wykorzystaniem środowiska Matlab. Szczególną uwagę poświęcono charakterystykom amplitudowo-fazowym filtrów oraz stopniu złożoności omówionych algorytmów.


Słowa kluczowe: filtry cyfrowe, próbkowanie, Matlab, charakterystyka amplitu-dowo-fazowa, FIR, IIR.


[PDF]