Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532434
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 89


Autorzy: Zbigniew Stein, Ryszard Nawrowski, Maria Zielińska


Tytuł: Analiza wartości napięć wyjściowych transformatorów SN/nn


Streszczenie: W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mathcad, wyniki obliczeń wartości napięć wyjściowych transformatorów energetycznych SN/nn przy różnych wymuszeniach obciążenia, zwłaszcza przy różnych wartościach współczynnika mocy. Pokazano wpływ niesymetrii obciążenia na wartości napięć.


Słowa kluczowe: transformatory, współczynnik niesymetrii napięć, zmienność napięć, obciążenie niesymetryczne


[PDF]