Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533716
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 9


Autorzy: Zbigniew Nadolny, Przemysław Gościński


Tytuł: POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA PRZEJMOWANIA CIEPŁA OLEJU MINERALNEGO STOSOWANEGO JAKO IZOLACJA TRANSFORMATORÓW W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI ELEMENTU GRZEJNEGO


Streszczenie: Poprawna praca transformatora elektroenergetycznego uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Jednym z nich jest odpowiednio niska temperatura pracy transformatora. Zbyt wysoka ma wiele negatywnych następstw, do których zaliczyć można przede wszystkim szybkie starzenie się układu izolacyjnego. Temperatura zależy od obciążenia linii przesyłowej i wymiany ciepła w transformatorze. Wymiana ciepła zależy między innymi od współczynnika przejmowania ciepła oleju, który stanowi izolację transformatora. Współczynnik ten zależy od wielu czynników, do których należy długość elementu grzejnego (uzwojeń), która może występować w szerokim zakresie wartości, od kilkunastu do kilkuset centymetrów. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru współczynnika przejmowania ciepła w zależności od długości elementu grzejnego. Długość ta równa była 0,4; 0,8 i 1,6 m. Uzyskane wyniki posłużą konstruktorom i operatorom transformatorów elektroenergetycznych do wyznaczania temperatury, co wpłynie na bezpieczną ich pracę.


Słowa kluczowe: współczynnik przejmowania ciepła α, transformator, pole temperaturowe, olej mineralny, długość eleme


[PDF]