Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533723
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 17


Autorzy: Agnieszka Maćkowiak


Tytuł: WYSTARCZALNOŚĆ GENERACJI W LOKALNYCH SYSTEMACH DYSTRYBUCYJNYCH


Streszczenie: Coraz większa integracja źródeł rozproszonych w sieci elektroenergetycznej powoduje konieczność uwzględnienia wystarczalności generacji na danym obszarze. Zagadnienie to jest bardzo istotne ze względu na rosnącą liczbę klastrów energii w Polsce. Artykuł ten formułuje problem wystarczalności generacji przy pomocy wskaźników niezawodnościowych, takich jak LOLP lub EENS. Wskaźniki te określają prawdopodobieństwo niepokrycia zapotrzebowania oraz oczekiwaną wielkość niedostarczonej energii i zostały szczegółowo opisane w tym artykule. W celu analizy wystarczalności generacji, przykładowy lokalny system elektroenergetyczny, zawierający generację rozproszoną został zamodelowany w programie DIgSILENT PowerFactory. Wystarczalność generacji wyznaczona została za pomocą symulacyjnej metody Monte Carlo. Artykuł przedstawia wpływ generacji rozproszonej na wystarczalność generacji i niezawodność całego badanego systemu elektroenergetycznego w zależności od stopnia wykorzystania źródeł rozproszonych.


Słowa kluczowe: wystarczalność generacji, niezawodność, generacja rozproszona, klastry energii.


[PDF]