Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533734
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 29


Autorzy: Mateusz Cybulski, Piotr Przybyłek


Tytuł: ZASTOSOWANIE SORBENTÓW O WYSOKIEJ HIGROSKOPIJNOŚCI DO SUSZENIA UKŁADU IZOLACYJNEGO TRANSFORMATORA ENERGETYCZNEGO


Streszczenie: W artykule opisano problematykę zawilgocenia układu izolacyjnego transformatora energetycznego. Przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w materiałach izola-cyjnych, a także metody ich suszenia. Problemów związanych ze skutkami wysokiego zawilgocenia układu izolacyjnego oraz ryzyka wynikającego z potrzeby jego doraźnego (szybkiego) suszenia można uniknąć stosując nieinwazyjną metodę ciągłego suszenia izolacji stałej za pomocą sorbentów charakteryzujących się dużą higroskopijnością. W artykule porównano higroskopijność wybranych sorbentów: sit molekularnych 3 A, 5 A i `13X, tlenku glinu i silikażelu. Ponadto przedstawiono wyniki suszenia oleju mineralnego za pomocą sita 13X.


Słowa kluczowe: transformator, układ izolacyjny, suszenie, sito molekularne.


[PDF]