Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533755
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 63


Autorzy: Klara Sereja, Robert Jędrychowski


Tytuł: SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ NN W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN 50438


Streszczenie: W artykule rozważono wymogi, jakie nakłada na fotowoltaiczną instalację mikrogeneracyjną norma PN-EN 50438:2014-02 w zakresie przeciwdziałania zjawisku podbicia napięcia. Zaproponowano koncepcję systemu zarządzania siecią niskiego napięcia z dużym nasyceniem mikrogeneracją fotowoltaiczną, spełniającego wymagania normy. Opisano algorytm działania systemu, zakładający rozproszone i skoordynowane sterowanie jednostkami wytwórczymi z poziomu sterownika centralnego zainstalowanego na stacji i współpracującego z inwerterami instalacji PV, układami pomiarowymi oraz przełącznikiem zaczepów transformatora SN/nn. Jako testową realizację opisanej koncepcji zaprezentowano układ sterowników programowalnych spełniający zadania systemu zarządzania.


Słowa kluczowe: PN-EN 50438, mikroinstalacje fotowoltaiczne, sterowanie napięciem w sieci nn.


[PDF]