Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533679
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 94/2018 Str: 73


Autorzy: Arkadiusz Dobrzycki, Grzegorz Wodnicki


Tytuł: ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA BUDOWY MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ W WARUNKACH POLSKI


Streszczenie: W dobie intensywnego rozwoju energetyki wykorzystującej źródła odnawialne, ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie takich lokalizacji, szczególnie w przypadku źródeł niestabilnych takich jak farny wiatrowe, w których warunki generacyjne (meteorolo-giczne) będą jak najstabilniejsze. Jednym z rozwiązań może być instalacji elektrowni wiatrowych na morzu. W artykule przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną budowy morskiej farmy wiatrowej (offshore) w warunkach Polski. Ponadto opisano specyfikę morskiej energetyki wiatrowej. Przedstawione zostały najważniejsze aspekty techniczne związane z morskimi farmami wiatrowymi, porównano również elektrownie morskie z lądowymi. Przedstawiono również perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, opisano jej aktualną sytuację w tym kraju i na tej podstawie obliczono szacunkowy koszt wybudowania morskiej farmy wiatrowej na terenie polskiego obszaru morskiego.


Słowa kluczowe: morskie farmy wiatrowe, analiza techniczno-ekonomiczna, średnie dobowe prędkości wiatru, efektywność


[PDF]